Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Adriana Car-Mihec - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1993. - 1996.
Doktor humanističkih znanosti, polje filologija

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1989. - 1991.
Magistar humanističkih znanosti, polje filologija