Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Borislav Pavlovski - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa

Dramski tekst kao lingvometodički predložak