Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Borislav Pavlovski - Projekti

Natrag na pregled projekata

Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa
Šifra projekta: 130-0000000-0746
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Borislav Pavlovski