Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Borislav Pavlovski - Projekti

Natrag na pregled projekata

Dramski tekst kao lingvometodički predložak
Šifra projekta: 130-1301001-1024
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Vlado Pandžić