Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Igor Radeka

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja P. Krešimira IV 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. ++ 385 (0)23 200558
E-mail adresa: