Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Igor Radeka - Biografija

Rođen je 3. veljače 1963. godine u Zadru. Osnovnu i srednju školu završio je u Zadru. Studij pedagogije započeo je 1982. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru. Prvi je u Zadru diplomirao jednopredmetni studij pedagogije 1986. godine. Slijedeće godine bio je školski pedagog u Osnovnoj školi Cres na otoku Cresu. Radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru / Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od 1987. godine. Magistrirao je na području cjeloživotnog obrazovanja nastavnika, a doktorirao na suvremenoj povijesti pedagogije u Hrvatskoj. Nositelj je kolegija i istraživač na području povijesti pedagogije, komparativne pedagogije, didaktike i obrazovanja nastavnika. Gostujući je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske 2000/01. do 2002/03. godine voditelj je Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika na Filozofskom fakultetu / Sveučilištu u Zadru. Od sljedeće godine voditelj je kolegija Didaktike na Dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika. Koordinator je za stjecanje nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru od 2008. godine. Član je Povjerenstva za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Vlade Republike Hrvatske. Od 1996. do završetka izlaženja 2003. godine (s prestankom postojanja izdavača - Filozofskog fakulteta u Zadru) tajnik je i izvršni urednik časopisa Radovi - Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata. Glavni je istraživač projekta Kvaliteta permanentnog usavršavanja nastavnika od 2002. do 2006, a od 2007. godine vodi projekt Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika kojeg, kao i prethodni, financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Koautor je triju knjiga, (ko)autor poglavlja u trima knjigama, objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova te je aktivno sudjelovao na dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. U zvanju je izvanrednog profesora.

Kao najbolji student Filozofskog fakulteta u Zadru dobio je Rektorovu nagradu 1985. godine te Priznanje za djelotvornu suradnju i doprinos u Razvoju Filozofskog fakulteta u Zadru 1986. godine. Na posljednjim izborima Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru dobitnik je Oscara Academicusa kao najbolji profesor matičnog studija.Reference:
Preuzeto sa stranica Sveučilišta u Zadru 11-04-2011

Linkovi:
http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=631