Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Igor Radeka - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet u Zadru
Sveučilište u Splitu
Zadar
Hrvatska
1982 - 1986
Diplomirao pedagogiju