Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Igor Gliha - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Pravni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1990
stupanj magistra znanosti završivši Postdiplomski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa obranom magistarskog rada: "Mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu nastalu u sportu s posebnim osvrtom na skijanje".

 
Pravni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1985
dodiplomski studij.Pravosudni ispit položio 1988.

 
Pravni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 18.10.1996
Doktorska disertacija pod naslovom "Pravna narav nakladnikovih prava"

 
Srednja škola

-

 
Osnovna škola

-