Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marija Pecina - Biografija


Linkovi:
http://www.agr.hr/cro/curriculum/pecina_marija.htm