Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marija Pecina - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Biometrika i planiranje pokusa u bilinogojstvu
Kolegij se predaje na Agronomskom fakultetu, Zagreb.

Biometrika u uređenju krajobraza
Kolegij se predaje na Agronomskom fakultetu, Zagreb.

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada
Kolegij se predaje na Agronomskom fakultetu, Zagreb.

Poslijediplomska nastava

Biometrika i eksperimentalni dizajn
Kolegij se predaje na Agronomskom fakultetu, Zagreb.

Primjena multivarijatne analize
Kolegij se predaje na Agronomskom fakultetu, Zagreb.