Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marija Pecina - Projekti

Natrag na pregled projekata

Biotehnologija i genetski parametri svojstava u oplem. bilja
Šifra projekta: 178322
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
iv kalogeneza, embriogeneza, rekurentna selekcija, mol. markeri QTL-a, jaro

Voditelj projekta: Vinko Kozumplik
E-mail adresa:

Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Trajanje: 1996 - 2002
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera