Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marija Pecina - Projekti

Natrag na pregled projekata

Okus i tekstura tradicionalnog paškog sira
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
-

Voditelj projekta: Dubravka Samaržija
Trajanje: 2002. - 2005.