Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marija Pecina - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Eksperimentalni dizajn i učinkovitost, multivarijatna analiza, sortni pokusi, nepotpuni blok dizajni - alpha dizajn,
interakcija genotip x okolina.