Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Ana Mahnić-Ćosić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja P. Krešimira IV 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 38523200506
E-mail adresa: