Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Tibor Poganj - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Beograd
SFR Jugoslavija
01.02.1979. - 29.12.1981.
Magistar matematičkih nauka

 
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Beograd
SFR Jugoslavija
- 1986
Doktor matematičkih nauka

 
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Beograd
SFR Jugoslavija
01.09.1972 - 07.02.1978.
Diplomirani matematičar

 
Srednja škola

Gimnazija "Veljko Petrović"
Sombor
SFR Jugoslavija
1968. - 1972.

 
Osnovna škola

Bratstvo-jedinstvo
Sombor
SFR Jugoslavija
1960. - 1968.