Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Tibor Poganj - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Matematika 1
Kolegij se predaje u prvom semestru na smjeru Tehnologija prometa, Pomorski fakultet u Rijeci.

Matematika 2
Kolegij se predaje u drugom semestru na smjeru Tehnologija prometa, Pomorski fakultet u Rijeci.

Primjenjena matematika
Kolegij se predaje u petom semestru na smjeru Tehnologija prometa, Pomorski fakultet u Rijeci.