Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Tomislav Čanić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Ginekologija, humana reprodukcija, endoskopska kirurgija, ginekološka endokrinologija, spolno prenosive bolesti, reprodukcijska kirurgija