Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Zvonko Čapko - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Hipermedijalni resursi i sustavi u međunarodnoj razmjeni, Poslovna informatika