Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija


Srećko Gajović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1993
doktor znanosti iz područja medicine, medicina (rad: Morfološka analiza ventralnog ektodermalnog grebena zametka štakora)