Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija


Srećko Gajović - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Istraživanje temeljnih razvojnih procesa u sisavaca

Izražaj i uloga bjelancevine jezgrice Nol1 (nucleolar protein 1) u miša

Uloga signalnog puta wnt u tumorigenezi i embriogenezi mozga