Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mervan Pašić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere