Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mervan Pašić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Matematička analiza, Fraktalna geometrija, Diferencijalna geometrija, Diferencijalne jednadžbe, Parcijalne diferencijalne jednadžbe

Ekspertiza: Matematička analiza diferencijalnih jednadžbi