Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Aleksandar Štulhofer - Dobrovoljne aktivnosti

Povratak na pregled dobrovoljnih aktivnosti
Naziv aktivnosti: Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju
Opis aktivnosti:
Seksološko savjetovanje
Funkcija: -
Trajanje: -