Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Aleksandar Štulhofer - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Doktor znanosti (1996.)