Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Aleksandar Štulhofer - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Privatizacija i modernizacija

Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije

Bihevioralno praćenje HIV/AIDSa

Druga ministarstva

AIDS i mladi 2005

Neslužbeno gospodarstvo u RH

Ostalo

The Relevance of Perceptions of Corruption to Crime Prevention: A Comparative Cultural Study in the EU-Candidate States and the EU-States Germany, Greece and U.K. /EU 6th Framework Programme/

HIV rizici u populaciji hrvatskih radnika migranata

Seksualno zdravlje i njegovi poremećaji u Hrvatskoj

The South-East European Social Survey Program

Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja

Habitual users of sexually explicit materials

Rapid Assessment of Illicit Drug Abuse in the Republic of Croatia

Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj

Longitudinalno praćenje znanja o spolnosti, seksualnog ponašanja i relevantnih stavova studenata