Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Višnja Besendorfer

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Horvatovac 102 A
Grad:10 000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: