Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Branko Grčić - Biografija

Prof. dr. sc. Branko Grčić redoviti je profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a radni odnos je zasnovao krajem 1987. godine. Magistrirao je u listopadu 1990. na EF Zagreb a u travnju 1996. uspješno obranio doktorsku disertaciju na temu modelskog pristupa upravljanju regionalnim razvitkom. U srpnju 1997. izabran je u zvanje docenta, u prosincu 2001. u zvanje izvanrednog profesora, a u ožujku 2005. u zvanje redovitog profesora za znanstvene discipline Makroekonomija i Regionalna ekonomija.Dr.sc. Branko Grčić do danas je objavio šesdesetak znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu, osobito iz područja makroekonomije i regionalne ekonomije. U tijeku svog znanstvenog rada bio je sudionik više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova ili konferencija.