Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Branko Grčić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Integrirani model za potporu strateškom upravljanju hrvatskim gospodarstvom

Model razvitka i obnove Županije Splitsko-dalmatinske

Regija utemeljena na znanju i umrežavanje lokalnih kompetencija

Izgradnja makro-ekonometrijskog modela Hrvatske