Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Branka Ramljak

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Splitu
Ulica:Matice hrvatske 31
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 21 430 611
E-mail adresa: