Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Igor Aurer

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Farmacija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Šalata 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/2388-251
E-mail adresa: