Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mario Kovač - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Prodekan za poslovanje Fakulteta Elektrotehnike i računarstva
Fakultet elektrotehnike i računarstva
2000. - 2002.

Predstojnik Zavoda za automatiku i procesno računarstvo FER-a
Fakultet elektrotehnike i računarstva
1998. - 2000.