Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Hrvoje Bunjevac - Biografija

Rođen 05. 05. 1964. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu. Odslužio vojni rok 1983/84. Upisao Elektrotehnički fakultet u Zagrebu 1983. Izradio diplomski rad pod naslovom "Programsko pomagalo za opisivanje relacija među točkama u vremenu". Diplomirao s odličnim uspjehom, smjer računalna tehnika, 22. 12. 1988. Zaposlen kao asistent na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave od 01. 02. 1989. Izradio magistarski rad pod naslovom "Postupci automatske dekompozicije u analizi elektroničkih sklopova". Magistrirao 25. 06. 1991. Sudionik domovinskog rata od 13. 11. 1991. do 30. 09. 1992. Izradio doktorsku disertaciju pod naslovom "Samoprilagodljivi postupci za usklađivanje sadržaja raspodijeljene memorije". Doktorirao 2.6.1995. Autor večeg broja znanstvenih i stručnih radova.