Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Željka Mihajlović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1993 - 1998
Doktor znanosti na smjeru računarstva

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Italija
1988 - 1993
Magistar znanosti na smjeru računarstva

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1988
Diplomirani inženjer računarstva