Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Željka Mihajlović - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Računalna grafika
Grafički protočni sustav: geometrijski, rasterski i prikazni podsustavi. Sklopovska i programska potpora ostvarivanju grafičkih funkcija. Osnove grafičke procesne jedinice, ulazne i izlazne grafičke naprave. Matematička osnova geometrijskog dijela računalne grafike: homogene koordinate, pravci, ravnine, transformacije, projekcije. Parametarske krivulje: razlomljene krivulje, kontinuiteti, postupak segmentiranja, B-krivulje. Površine. Postupci za uklanjanje skrivenih linija i površina. Modeli osvjetljavanja i postupci sjenčanja: empirijski model, postupak praćenja zrake, postupak isijavanja. Teorija i sustavi boja. Fraktali. Postupci vizualizacije volumnih objekata.

Računalna animacija
Definiranje objekata i putanja za animaciju. Uzorkovanje objekata i pokreta. Strukture podataka. Interpolacija između ključnih okvira. Deformirajući objekti, preobračaj dvo-dimenzijskih i tro-dimenzijskih objekata. Detekcija sudara objekata. Usitnjavanje i ugrubljivanje reprezentacije objekata za različite složenosti prikaza. Unaprijedna i inverzna kinematika, dinamika. Fizikalno temeljena animacija. Čestićni sustavi i simulacije. Teksture, preslikavanje tekstura i promjene u vremenu. Animacija proceduralno modeliranih objekata.

Poslijediplomska nastava

Računarska grafika
Organizacija sklopovskih i programskih sustava računarske grafike. Standardi u računarskoj grafici. Elementi grafičkih jezika. Postupci računarske geometrije. Dvodimenzijske i trodimenzijske transformacije. Projekcije. Hermitova Bezierova i B-krivulje, NURBS krivulje i površine. Sastavljene krivulje, spline. Posebna svojstva krivulja i površina. Uklanjanje skrivenih linija i površina. Empirijski, prijelazni i analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Sustavi boja. Fraktali. Izrada i preslikavanje teksture.