Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Goran Milas - Aktivnosti

Nije specificirano


Član stručnog povjerenstva za podjelu državnih nagrada za znanost za područje društvenih znanosti
MZOŠ

član matičnog odbora za polje psihologije

v.d. pročelnik Odjela za psihologiju
Hrvatski studiji

Predsjednik Znanstvenog vijeća
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

član upravnog vijeća
Institut Pilar
2000. - 2004.