Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Goran Milas - Projekti

Natrag na pregled projekata

Istraživanje javnog mnijenja o društvenim i političkim procesima u Hrvatskoj
Šifra projekta: 5-06-281
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
U okviru projekta provodi se longitudinalno istraživanje kojim se sustavno ispituju stavovi građana o različitim drušvenim, političkim i gospodarstvenim pitanjima i procesima. Ujedno se provjeravaju već postojeći istraživački postupci i radi njihovog optimalnog prilagođavanja našim specifičnim društvenim okonostima. Očekujemo da bi istraživanje, ako se njegovi rezultati uvaže i na odgovarajući način primijene, mogli pridonijeti kvaliteti komuniciranja i odlučivanja na različitim društvenim razinama te ujedno unaprijediti metodologiju tog iznimno osjetljivog područja društvenih istraživanja.

Ustanova: Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb
Trajanje: 01.01.1992. - 01.01.1997.
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera