Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Goran Milas - Projekti

Natrag na pregled projekata

Svjetsko istraživanje vrijednosti - Hrvatska u globaliziranom svijetu
Šifra projekta: 194-1941533-1518
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Projekt Svjetsko istraživanje vrijednosti - Hrvatska u globaliziranom svijetu dio je svjetskog istraživanja World Values Survey kojim se istražuju vrijednosti građana u nekoliko zemalja istodobno. Cilj je istraživanja utvrđivanje dominantnih društvenih vrijednosti u pojedinim zemljama i komparacija rezultata različitih zemalja. Istraživanje vrijednosti provodi se na probabilističkim uzorcima građana u nekoliko zemalja primjenom standardiziranog anketnog upitnika tako da svaka od zemalja sudionica primijeni zajednički mjerni instrument (anketni upitnik) preveden na svoj jezik, provodi anketno istraživanje i podatke šalje u zajedničku bazu podataka. Objedinjavanjem podataka prikupljenih istraživanjima u različitim zemljama stječe se mogućnost međusobne komparacije zemalja i testiranja specifičnih hipoteza vezanih za determinante formiranja vrijednosti u pojedinaca proizašlih iz teorija društvenog razvoja, teorije nedemokratskih ili netolerantnih ponašanja, ali i specifičnih postavki o formiranju, konzistentnosti i socijalnoj i biološkoj uvjetovanosti vrijednosti.

Voditelj projekta: Ivan Rimac
E-mail adresa:

Trajanje: 2007 -
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove