Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Tonči Mikac - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Član Senata
Sveučilište u Rijeci
01.10.2004. - danas

Dekan
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
01.10.2004. - danas