Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Tonči Mikac - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica
Mario Genneri 38a
Grad
51000 Rijeka
Država
Hrvatska

Brojevi telefona
Tel. +385-51-646-026
GSM +385-91-542-5560

E-mail adresa