Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Tonči Mikac - Projekti

Natrag na pregled projekata

Modeliranje naprednih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje
Šifra projekta: 069-0692976-1740
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Poslovno okruženje 21 stoljeća karakterizira porast globalne konkurencije uz potrebu velike prilagođenosti proizvoda tržištu. Takvi oštri tržišni zahtjevi uvjetuju smanjenje veličina serija i skraćenje životnog vijeka proizvoda. Zbog novih značajki tržišta proizvodni sustavi nužno moraju osigurati potreban nivo fleksibilnosti i automatiziranosti, ali i inovativnosti te autonomnosti u cilju osiguranja ekonomičnosti proizvodnje. Stoga je nužno koristiti napredne, visokoproduktivne obradne procese i tehnologije, povezanost razvoja proizvoda i proizvodnje te moćne informacijske alate, što dovodi do promjena i u proizvodnim strukturama u uvjetima inteligentne proizvodnje. Temeljni cilj predloženog projekta je razvoj naprednih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje temeljenih na integraciji novih proizvodnih rješenja i dinamičkog preoblikovanja (reinženjeringa) postojećih organizacijsko - tehničkih struktura hijerarhijskog tipa baziranih na Taylorovom principu. Razvijeni modeli proizvodnih struktura trebaju se temeljiti na konceptima agilne proizvodnje, holoničkih proizvodnih sustava, virtualne stvarnosti, te Emergent Synthesis filozofije (biološki proizvodni sustavi, top-down dekompozicija problema, te botom-up autonomno pojavljivanje rješenja), uz zadovoljenje znanstvenih ciljeva koji se ogledaju u razvoju i ovladavanju novim, naprednim organizacijskim i metodološkim rješenjima računalom potpomognutog oblikovanja i primjene autonomnih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje. Za definiranje adekvatnih autonomnih i samooptimirajućih modela heterarhijski temeljenih i decentraliziranih proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje koristile bi se metode umjetne inteligencije, simulacije i optimiranja, virtualne stvarnosti, uz primjenu neuronskih mreža, genetskih algoritama te autonomnih agenata. Primjena razvijenih modela proizvodnih struktura u okviru poduzeća rezultirala bi povećanjem njihove tehno-ekonomske kompetencije i konkurentnosti u širem privrednom okruženju, a na temelju istraživanja očekuje se i nadopuna postojećih softverskih programa podrške. Razvijeni modeli naprednih proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje testirali bi se laboratorijski, a rezultati istraživanja mogli bi se primjeniti na poduzeća regionalne industrije koja se bave proizvodnjom dijelova i komponenti u strojogradnji, imajući utjecaj na ukupnost njihovog poslovanja i tržišnu konkurentnost.

Voditelj projekta: Tonči Mikac
E-mail adresa:

Ustanova: Tehnički fakultet u Rijeci
Trajanje: 01.01.2007. - 01.01.2012.
Opis projekta na stranicama financijera