Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Ivan Habdija - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Implementacija funkcionalnog ustroja akvatičkih zajednica u valorizaciji okoliša

Funkcionalna organizacija biocenoza

Uloga brzine strujanja vode u funkcionalnom strukturiranju sedrotvornih cenoza