Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Lidija Petrić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
- 1998
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
- 1991
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
- 1986
diplomirani ekonomist