Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija


Tatjana Škarić-Jurić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Amruševa 8, P.P. 290
Grad:10 00 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 4816 903
E-mail adresa: