Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija


Tatjana Škarić-Jurić - Izobrazba

 
Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Doktorat
Ustanova: Medicinski fakultet
- 1999
Stečeno zvanje: Doktor medicinskih znanosti