Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Milan Kujundžić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Bolesti pankreato-bilijarnog sustava: etiologija, dijagnostika i terapija