Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Igor Urbiha

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička 30
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: