Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Biografija


Josip Talanga

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Znanstveni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ulica grada Vukovara 54/4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 1 611 15 31
E-mail adresa: