Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Željka Mioković

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Profesor visoke škole


Kontakt adresa

Ustanova:Elektrotehnički fakultet , Osijek
Ulica:Kneza Trpimira 2B
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031 224 686
E-mail adresa: