Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Sonja Grgić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1993 - 1996
Doktor znanosti na smjeru radiokomunikacija

 
Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1989 - 1992
Magistar znanosti na smjeru radiokomunikacija

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1984 - 1989
Diplomirani inženjer na smjeru radiokomunikacija

 
Srednja škola

Pedagoška gimnazija
Vukovar
1980 - 1984

 
Osnovna škola

OŠ "Ivo Lola Ribar"
Vukovar
1972 - 1980