Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivana Prijatelj-Pavičić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest umjetnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Kneza Višeslava 24
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. tel. O21 346 896, fa
GSM 091 578 7828
E-mail adresa: